OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výroba a údržba nástrojov

 
Druh práce:
1. klasické namorenie celého nástroja do určitého odtieňa, orech, čerešňa,  
2. hruborezná ornamentika, ktorá sa buď vypáli kyselinou dusičnou, alebo namorí moridlom,  
3. individuálna požiadavka zákazníka, podľa schopností a možností výrobcu.  
 
 
      Celý môj pracovný postup je ručná práca, bez elektrických pomôcok. Každý nástroj vyžaduje veľkú pozornosť a čas na jeho dozretie. Preto aj jeho samostatná výroba sa nedá časovo upresniť. Každý vyrobený nástroj je idividuálný. Nedá sa vyrobiť fujara, alebo píšťalka a vzápätí tá nasledujúca je presne rovnaká. Všetko to tajomstvo je ukryté v dreve, ktoré samo vypovie svoj osud cez zvuky tónov, ak sa jej technický postup výroby dostatočne a precízne zvládne urobiť. Teda, ak nástroj zodpovedá paralelným hodnotám, akými sú - presný pomer vzduchu, ktorý je vedený z hlásničky nástroja na hranu, kde pri jeho náraze vzniká tón -presné rozpočítanie hmatových dierok na plášti nástroja a ich správny priemer a na koniec údržba nástroja a jeho ochrana.
         
 
      Pri svojej výrobe nástrojov najčastejšie používam bazu čiernu, potom jaseň, javor a agát. Každé toto drievko, aj keď prejde dlhoročným sušením nikdy nie je mŕtve, teda nemyslím samotnú hru, ta je živá, ale jeho reakcia na teplotu vzduchu, alebo vlhkosť. Jeho zákony sú stále živé a preto je potrebné, aby človek, ktorý raz vlastní jeden z týchto nástrojov, dbal na zodpovednosť, pokiaľ si chce dlhodobo udržať svoj nástroj v dobrom stave. A tou je jeho ochrana, kde je potrebné vytvoriť si ochranný a nepremokavý obal proti dažďu alebo snehu. Vždy sa vyvarovať hraniu v nízkych teplotách, alebo vystavovať nástroj tepelným zdrojom, pričom by mohlo prísť k jeho popraskaniu a tým aj jeho znehodnoteniu zvuku. Dôležitá, je aj jeho vnútorná ochrana. Pri dlhodobom hraní na nástroj, dochádza k vysušovaniu jeho trubice a tým k rozťahovaniu pórov. Preto je potrebné, ak sa človek venuje pravidelnej hre, dôkladné preliatie nástroja olejom, raz za tri mesiace. Ja osobne používam 100% olivový olej. Dá sa kúpiť priamo v lekárni. Je jemný a nezanecháva žiaden povlak na nástroji. Preliatie sa dá uskutočniť tak, že do injekčnej striekačky naberieme toľko oleja, ktorý keď strekneme zospodu nástroja dovnútra plášťa, musí nám stiecť až ku okienku, kde sa nachádza jazýček nástroja. Potom nástroj dať do ležatej polohy a raz začas ho pretočiť na jednu, alebo druhú stranu, aby sa nám olej dostatočne prelial dookola svojej trubice. Ak nie, treba ešte priliať olej. Takto napustený nástroj treba nechať aspoň deň odležať a hneď človek uvidí, ako sa ku nemu na druhý deň prihovorí. Druhou dôležitou ochranou je, keď sa do štrbiny nástroja, kadiaľ hráč privádza vzduch na hranu, zanesie nečistota. Treba ju odstrániť jemným vtáčím pierkom, alebo tenkým útržkom papierika, ktorý ma presnú veľkosť, ako štrbina nástroja. Nikdy nezasahovať ostrým predmetom, aby sa neporušila rozdelenosť pomeru vzduchu na hranu, čím by sa tak isto mohol znehodnotiť zvuk nástroja.