OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Fotogaléria údržby nástroja

                      Fotogaléria údržby nástroja

   
 
-Preliatie nástroja olivovým     -Stečenie oleja ku hrane       -Preliatie vzduchovod nej
olejom                                         nástroja.                                   trubice.
 
 
                                                           
- Prečisťovanie prieduchu vtáčím perom v prípade, keď sa do štrbiny dostane nečistota.
         
                   
 
-Po každom dohraní na nástroj je dobré odstrániť zátku, aby mohol nanesený sekrét odkvapkať.